Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Quản Lý Đất Đai 03/10/1945 - 03/10/2015 16 photos | 3198 view
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 05
 • 04
 • 03
 • 00
 • 02
 • 01