Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Tổng cục 4 photos | 475 view
  • jpg
  • jpg
  • jpg
  • Bí thư Đảng ủy - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị