Hiển thị | Thu gọn

Bộ phần mềm Vilis 2.0

Gửi lên: 25/07/2017 04:09, Người gửi: admin, Đã xem: 4513
Bộ phần mềm Vilis 2.0

Trong quá trình cài đặt, vận hành nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với đầu mối hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính để được hỗ trợ.
- Khu vực phía Bắc: cán bộ kỹ thuật Vũ Hải Thắng, điện thoại: 024.3868.0580, di động: 090.2067.886, Email: vhthang@monre.gov.vn;
- Khu vực phía Nam: cán bộ kỹ thuật Lưu Minh An, điện thoại: 028.6296.0017, di động: 0168.2151.241, Email: lman@monre.gov.vn.


Copy Paste Link trên trình duyệt sẽ không bị lỗi Wrong URL hoặc tại tại đây : https://goo.gl/Bte2ur

Tải về

Từ goo.gl:

  • Phiên bản: Vilis 2.0
  • Tác giả: GDLA
  • Website hỗ trợ: http://gdla.gov.vn
  • Cập nhật: 02/03/2018 07:01
  • Thông tin bản quyền: GDLA
  • Đã tải về:
    900
  • Đã thảo luận: 2