Hiển thị | Thu gọn

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:48, Người gửi: admin, Đã xem: 832
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 12.61 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/02/2014 02:48
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    39
  • Đã thảo luận: 0