Hiển thị | Thu gọn

Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:46, Người gửi: admin, Đã xem: 809
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức và người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 17.35 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/02/2014 02:46
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    23
  • Đã thảo luận: 0