Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:54, Người gửi: admin, Đã xem: 1303
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 13.52 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 13:55
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    19
  • Đã thảo luận: 0