Hiển thị | Thu gọn

Công văn số 2193/TCQLĐĐ-BQLDAVILG

Gửi lên: 05/12/2017 04:11, Người gửi: admin, Đã xem: 1195
Công văn số 2193/TCQLĐĐ-BQLDAVILG v/v khảo sát hiện trạng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai. Chi tiết

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 364.03 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: GDLA
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 05/12/2017 04:12
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    1179
  • Đã thảo luận: 0