Tắt Thông Báo [X]

Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 1590 lượt down 915

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 20/02/2014 13:38 Đã xem 2881 Đã tải về 389

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 20/02/2014 13:36 Đã xem 2558 Đã tải về 305

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 20/02/2014 13:34 Đã xem 1816 Đã tải về 793

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 20/02/2014 13:28 Đã xem 2111 Đã tải về 294

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 13:26 Đã xem 6446 Đã tải về 7396

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:25 Đã xem 6909 Đã tải về 3582

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 20/02/2014 13:23 Đã xem 2136 Đã tải về 446

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 20/02/2014 13:22 Đã xem 1906 Đã tải về 140

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:20 Đã xem 1854 Đã tải về 139

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:19 Đã xem 2946 Đã tải về 171

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 20/02/2014 13:17 Đã xem 1566 Đã tải về 38

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 20/02/2014 13:16 Đã xem 2204 Đã tải về 593

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:15 Đã xem 2937 Đã tải về 498

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:12 Đã xem 1843 Đã tải về 1448

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:10 Đã xem 2153 Đã tải về 103