Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 2850 lượt down 1267

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 20/02/2014 13:38 Đã xem 3528 Đã tải về 417

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 20/02/2014 13:36 Đã xem 3123 Đã tải về 330

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 20/02/2014 13:34 Đã xem 2411 Đã tải về 832

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 20/02/2014 13:28 Đã xem 2701 Đã tải về 313

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 20/02/2014 13:26 Đã xem 7101 Đã tải về 7499

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:25 Đã xem 7495 Đã tải về 3607

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 20/02/2014 13:23 Đã xem 2790 Đã tải về 475

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 20/02/2014 13:22 Đã xem 2465 Đã tải về 152

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:20 Đã xem 2376 Đã tải về 143

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 20/02/2014 13:19 Đã xem 3479 Đã tải về 187

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 20/02/2014 13:17 Đã xem 2085 Đã tải về 42

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 20/02/2014 13:16 Đã xem 2824 Đã tải về 641

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:15 Đã xem 3577 Đã tải về 530

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 20/02/2014 13:12 Đã xem 2419 Đã tải về 1546

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 20/02/2014 13:10 Đã xem 2891 Đã tải về 197