Hiển thị | Thu gọn

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 21/02/2014 02:10, Người gửi: admin, Đã xem: 2834
Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 80.61 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/03/2014 11:04
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    190
  • Đã thảo luận: 0