Hiển thị | Thu gọn

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Gửi lên: 24/09/2018 01:51, Người gửi: thangpd, Đã xem: 844

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 271.90 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 24/09/2018 01:51
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    61
  • Đã thảo luận: 0