Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất tại cấp Tỉnh, Thành phố

Gửi lên: 23/09/2018 14:23, Người gửi: thangpd, Đã xem: 853

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 547.43 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 23/09/2018 14:23
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    9
  • Đã thảo luận: 0