Hiển thị | Thu gọn

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tại Tỉnh, Thành phố

Gửi lên: 23/09/2018 14:11, Người gửi: thangpd, Đã xem: 886

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 629.19 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 23/09/2018 14:12
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    21
  • Đã thảo luận: 0