Hiển thị | Thu gọn

Cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất

Gửi lên: 24/09/2018 00:49, Người gửi: thangpd, Đã xem: 1139
Thay thế thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 451.49 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 24/09/2018 00:49
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    105
  • Đã thảo luận: 0