Hiển thị | Thu gọn

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính.

Gửi lên: 18/12/2020 18:04, Người gửi: thuynt, Đã xem: 564

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.76 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 09/04/2021 16:28
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    35
  • Đã thảo luận: 0