Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

Gửi lên: 21/02/2014 01:47, Người gửi: admin, Đã xem: 1499
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 40.76 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/03/2014 11:11
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    37
  • Đã thảo luận: 0