Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

Gửi lên: 21/02/2014 01:50, Người gửi: admin, Đã xem: 1663
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 23.50 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/03/2014 11:11
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    71
  • Đã thảo luận: 1