Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP

Gửi lên: 20/02/2014 12:48, Người gửi: admin, Đã xem: 1599
Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 28.57 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/03/2014 23:11
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    56
  • Đã thảo luận: 0