Hiển thị | Thu gọn

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP

Gửi lên: 20/02/2014 12:43, Người gửi: admin, Đã xem: 8492
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết 

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 125.61 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/03/2014 23:10
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    2522
  • Đã thảo luận: 0