Tắt Thông Báo [X]

Hiển thị | Thu gọn

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

Gửi lên: 10/12/2020 19:11, Người gửi: thuynt, Đã xem: 70

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 20.84 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 10/12/2020 19:11
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    23
  • Đã thảo luận: 0