ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY"

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 09:54 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu thực trạng, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai về quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa trong giai đoạn hiện nay"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Sỹ Dũng
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Bùi Sỹ Dũng
- ThS. Ngô Quốc Dụng
- PGS, TS. Trần Văn Nam
- ThS. Nguyễn Xuân Trọng
- CN. Nguyễn Ngọc Phan
- ThS. Trần Quang Định
- ThS. Trương Thu Loan
5. Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá thực trạng thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp.
                - Đề xuất các giải pháp để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người sử dụng đất.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
- Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là chủ đại diện sở hữu và thống nhất quản lý, chỉ Nhà nước có đủ 3 quyền năng là; quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với đất đai; các chủ thể khác (người sử dụng đất) chỉ được Nhà nước trao quyền chiếm hữu và sử dụng đối với diện tích đất đai được Nhà nước giao, cho thuê và công nhận chứ họ không có quyền định đoạt đối với đất đai.
- Chế định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nói chung và quy định về quyền chuyển nhượng, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp là một trong những chế định cơ bản của pháp luật đất đai; Các quy định này đã góp phần xây dựng và thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở nước ta và tạo sự liên thông khăng khít chặt chẽ giữa thị trường đất đai với thị trường vốn. Thực tế áp dụng các quy định về chuyển nhượng, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho thấy bên cạnh những thành công không thể phủ nhận thì một số nội dung của pháp luật hiện hành còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định.
- Các quy định của pháp luật đất đai chưa có sự bình đẳng về việc trả tiền thuê đất và quyền được thế chấp quyền sử dụng đất thuê để vay vốn tại tổ chức tín dụng giữa các đối tượng sử dụng đất.
- Nền kinh tế thị trường (thị trường tài chính, tín dung, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ…) đã tác động mạnh đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất (đặc biệt là doanh nghiệp).
- Thủ tục hành chính khi hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyền đã cơ bản được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa, thủ tục theo cơ chế “Một cửa” đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các thủ tục giao dịch của mình; tuy nhiên, với nền kinh tế thị trường hiện nay khi các dịch vụ, tư vấn… phát triển mạnh, nhu cầu cầu của người sử dụng đất thực hiện quyền càng gia tăng thì thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai lại tỏ ra có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiến cho nên việc hoàn thiện là rất cần thiết
- Hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai có xu thế gia tăng; cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền đã áp dụng các hình thức và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; song với biện pháp và hình thức xử lý vi phạm hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chế tài chưa đủ mạnh để răn đe người sử dụng đất chấm dứt hành vi vi phạm của mình trong quá trình thực hiện quyền.
Từ kết quả nghiên cứu đề tài chúng tôi đưa ra 04 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai thời gian tới:
+ Giải pháp đảm bảo thực hiện các quyền của người sử dụng đất;
+ Giải pháp hoàn thiện các thủ tục hành chính;
+ Giải pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai;
+ Giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của người sử dụng đất.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 5/2010 - 10/2011
8. Kinh phí thực hiện: 740.300.000 đồng

Những tin mới hơn