Dự án Hoàn thiện và HĐH hệ thống Quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)

Đăng lúc: Thứ tư - 02/04/2014 17:04 - Người đăng bài viết: admin

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) là dự án triển khai xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận quỹ đất và công khai hóa thông tin về đất đai.
Mục tiêu của Dự án
Từ khi Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành, Việt Nam đã xây dựng lộ trình cụ thể đối với việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Đến nay, VLAP sẽ hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý tại một số tỉnh trong giai đoạn 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2008.
Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) là cơ quan chủ quản, triển khai tại các tỉnh được lựa chọn việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập sổ sách địa chính dưới dạng cơ sở dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai và hệ thống thủ tục hành chính trong quản lý đất đai; tăng cường tính công khai và minh bạch trong quản lý hướng tới việc tạo thuận lợi trong tiếp cận quỹ đất thông qua dịch vụ thông tin đất đai đối với mọi đối tượng. Việc chuyển dịch đáng kể cơ cấu sử dụng đất là nội dung cơ bản của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam cho rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại là một nhiệm vụ cần thiết, bức xúc nhằm mang lại lợi ích thiết yếu cho phát triển kinh tế đất nước, tạo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Một hệ thống quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả sẽ bảo đảm quyền lợi hợp lý của Nhà nước, nhà đầu tư và người đang sử dụng đất. Một hệ thống quản lý đất đai công khai và minh bạch sẽ góp phần tích cực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, nâng cao hiệu quả trong sử dụng, giải quyết tốt mọi tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, làm người dân tin tưởng hơn vào mọi hoạt động phát triển có liên quan đến sử dụng đất đai.
Sự thành công của Dự án sẽ được đánh giá thông qua các tiêu chí về mức độ hài lòng của người dân đối với hệ thống quản lý, sự chấp nhận của cộng đồng đối với thủ tục đăng ký khi thực hiện các giao dịch về đất đai, việc cải thiện về môi trường đầu tư có sử dụng đất đai.
Các tỉnh tham gia Dự án
Các tỉnh được lựa chọn tham gia Dự án là các tỉnh thuộc các vùng kinh tế trọng điểm, nhiệm vụ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính còn nhiều, thu ngân sách không cao, có khả năng thực thi dự án thành công, có cam kết đóng góp vốn đối ứng và có khả năng duy trì tốt kết quả của dự án trong vận hành, cập nhật hệ thống quản lý đất đai của địa phương. 
Chín tỉnh đã được lựa chọn tham gia dự án được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 tỉnh liền kề, cụ thể là:
Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;
Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ;
Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nội thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Chi phí và tài chính của Dự án
Dự án dự kiến sẽ được đầu tư tổng cộng khoảng 100 triệu đô la Mỹ, trong đó 80 triệu đô la Mỹ sẽ là tiền vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới giành cho Chính phủ Việt Nam. Dự kiến, khoảng 85% tổng kinh phí dự án sẽ được sử dụng để xây dựng hồ sơ địa chính và hệ thống đăng ký đất đai, khoảng 6% sẽ sử dụng để hỗ trợ tăng cường việc cung cấp dịch vụ công về quản lý đất đai, phần còn lại sẽ giành cho nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đánh giá và các nhiệm vụ khác.
Dự án dự kiến sẽ huy động được nguồn viện trợ không hoàn lại của các cơ quan hợp tác phát triển của các nước Thụy Điển, New Zealand, Pháp, Phần Lan để bổ sung các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng, thử nghiệm mô hình cho thực hiện Dự án
Tiến độ và kế hoạch chuẩn bị Dự án
Với sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển, Bộ TNMT đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chuẩn bị Dự án để làm việc với Ngân hàng Thế giới và tham vấn các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về Dự án. Dự án đã kết thúc kế hoạch tiền thẩm định trong tháng 6/2007. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2007, Bộ và các tỉnh tham gia dự án sẽ chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung có liên quan để tiến hành các thủ tục trong nước phục vụ cho kế hoạch thẩm định của Ngân hàng Thế giới dự kiến vào tháng 10/2007. Theo dự kiến, sau khi thẩm định, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới sẽ tiến hành đàm phán vào tháng 1/2008 và Dự án sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2013.
Địa chỉ liên hệ của Dự án:
Văn phòng Dự án VLAP, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ĐT: 7736991 - Fax: 7736981 - Email: vlap@monre.gov.vn