TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Cà Mau: 154/BC-UBND ngày 14/7/2018 14/07/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Hải Phòng: 129/BC-UBND ngày 29/5/2018 29/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Khánh Hòa: 101/BC-UBND ngày 29/5/2018 29/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Bạc Liêu: 130/BC-UBND ngày 21/5/2018 21/05/2018

Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Hà Giang: 125/BC-UBND ngày 21/5/2018 21/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Sơn La: 272/BC-UBND ngày 18/5/2018 18/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Đắc Nông: 225/BC-UBND ngày 17/5/2018 17/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Hà Nội: 3980/BC-UBND ngày 17/5/2018 17/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Bến Tre:165/BC-UBND ngày 15/5/2018 15/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Lào Cai: 170/BC-UBND ngày 15/5/2018 15/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Quảng Ninh: 53/BC-UBND ngày 07/5/2018 07/05/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Quảng Ngãi: 81/BC-UBND ngày 27/4/2018 27/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Vĩnh Phúc: 128/BC-UBND ngày 26/4/2018 26/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Hòa Bình: 80/BC-UBND ngày 24/4/2018 24/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Bình Dương:72/BC-UBND ngày 20/4/2018 20/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
yên Bái: 50/BC-UBND ngày 20/4/2018 20/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Ninh Bình: 49/BC-UBND ngày 16/4/2018 16/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Thái Nguyên:: 61/BC-UBND ngày 16/4/2018 16/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Thành phố Hồ Chí Minh: 62/BC-UBND ngày 14/4/2018 14/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Hà Tĩnh: 137/BC-UBND ngày 13/4/2018 13/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Đắc Lắc: 75/BC-UBND ngày 11/4/2018 11/04/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Bắc Kạn: 121/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 30/03/2018

Báo cáo kết quả thống kê kiểm kê đát đai năm 2017

Tải về
Gia Lai: 613/BC-UBND ngày 30/3/2018 30/03/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Hưng yên: 107/BC -UBND ngày 16/3/2018 16/03/2018

Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2017

Tải về
Danh sách các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất đai 22/12/2017

VPSDDD2017

Tải về
Số 75/2015/TT-BTNMT 28/12/2015

Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Số:14/2015/TTLT-BTNMT- BTP 04/04/2015

Thông tư liên tịch Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Tải về
71/2014/QĐ-TTg 17/12/2014

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Tải về
Số: 55 /BC-BTNMT 31/07/2014

Tổng kết thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số: 42/2014/TT-BTNMT 29/07/2014

Thông tin Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
Số: 25/2014/TT-BTNMT 05/07/2014

Thông tư Quy định về bản đồ địa chính

Tải về
Số 17/2014/TT-BTNMT 01/07/2014

Thông tư Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Tải về
Số 996/QĐ-TTg 19/06/2014

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030

Tải về
Số 28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014

Thông tư về thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
Số 48/2014/TT-BTC 01/06/2014

Thông tư hướng dẫn việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Tải về
Số:26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014

Thông Tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
08/2014/TT-BXD 23/05/2014

Thông tư số 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải về
Số: 23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014

Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014

Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính

Tải về
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Tải về
Số 22/2013/QĐ-TTg 15/06/2013

Quyết định Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tải về
Số 04/2013/TT-BTNMT 10/06/2013

Thông tư Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Số 10/2013/QĐ-UBND 08/03/2013

Quyết định Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về
Số: 20/2012/TT-BTNMT 06/02/2013

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

Tải về
Số 1597/TCQLĐĐ-CĐKTK 28/12/2012

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc ghi nguồn gốc sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 794/TCQLĐĐ-CĐKTK 19/07/2011

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, ranh giới giữa đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư

Tải về
Số: 67/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tải về
Số: 66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Tải về
Số: 65/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

Tải về