Tên / Số / ký hiệu : Số 30/2014/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Ngày 01/06/2014
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hiển
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 3671 | Đã tải: 1148