Tên / Số / ký hiệu : Số: 283/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việcbáo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Ngày 28/01/2015
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 2063 | Đã tải: 109