Tên / Số / ký hiệu : 24/CT-TTg
Về việc / trích yếu

Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ngày 31/08/2015
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 3660 | Đã tải: 246