Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

THÔNG TƯ Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Ngày 15/03/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 6747 | Đã tải: 1432