Tên / Số / ký hiệu : 33/2016/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Ngày 07/11/2016
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 5350 | Đã tải: 45
Nội dung chi tiết
Thông tư đã được phát hành số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai;