Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Ngày 12/07/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 4555 | Đã tải: 104