Tên / Số / ký hiệu : 04/2017/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Ngày 02/04/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt Chu Phạm Ngọc Hiển
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 3043 | Đã tải: 80
Nội dung chi tiết
Thông tư 04/2017/TT-BTNMT quy định việc quản lý xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường bao gồm xây dựng và phê duyệt Chương trình lập định mức kinh tế kỹ thuật.