Tên / Số / ký hiệu : Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ

Ngày 21/07/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 2335 | Đã tải: 10
Nội dung chi tiết
Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ