Tên / Số / ký hiệu : Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017
Về việc / trích yếu

Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017

Ngày 04/08/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 2540 | Đã tải: 9
Nội dung chi tiết
Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017