Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017
Về việc / trích yếu

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207

Ngày 18/10/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 609 | Đã tải: 22