Tên / Số / ký hiệu : Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363

Ngày 29/10/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 660 | Đã tải: 18