Tên / Số / ký hiệu : Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017
Về việc / trích yếu

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 05/11/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 693 | Đã tải: 17