Tên / Số / ký hiệu : Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017
Về việc / trích yếu

Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

Ngày 02/11/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 477 | Đã tải: 15