Tên / Số / ký hiệu : 35/2017/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngày 29/11/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 1178 | Đã tải: 248