Tên / Số / ký hiệu : 2988/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Ngày 27/11/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 2956 | Đã tải: 32