Tên / Số / ký hiệu : Danh sách các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất đai
Về việc / trích yếu

VPSDDD2017

Ngày 22/12/2017
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đất ở
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 2553 | Đã tải: 299
Nội dung chi tiết
Danh sách các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất đai