Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị số 02/CT-TTG
Về việc / trích yếu

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Ngày 06/03/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 633 | Đã tải: 86