Tên / Số / ký hiệu : Công văn 1678/TCQLDĐ-CKSQLSDĐ
Về việc / trích yếu

về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai

Ngày 19/03/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 708 | Đã tải: 115