Văn bản - Hà Nam 292TB-STNMT ngày 0622018 - Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
Tên / Số / ký hiệu : Hà Nam: 292/TB-STNMT ngày 06/2/2018
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 27/03/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 149 | Đã tải: 6