Tên / Số / ký hiệu : TP.HCM: 15406/PC-CNQ12 ngày 28/12/2017
Về việc / trích yếu

Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Ngày 08/04/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quản lý nhà cửa
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 561 | Đã tải: 23