Tên / Số / ký hiệu : Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2018
Về việc / trích yếu

Chỉ thị về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 11/04/2018
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 691 | Đã tải: 35