Tên / Số / ký hiệu : Thông tư số 70/2017/TT-BTNMT
Về việc / trích yếu

Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Ngày 25/06/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 759 | Đã tải: 63