Tên / Số / ký hiệu : Thông tư 08/2018/TT-BTP
Về việc / trích yếu

THÔNG TƯ 08/2018/TT-BTP HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC BỘ TƯ PHÁP

Ngày 17/07/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 1344 | Đã tải: 99