Tên / Số / ký hiệu : Hậu Giang: 2481/BC-STNMT 10/7/2018
Về việc / trích yếu

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến môi trường kinh tế xã hội năm 2017

Ngày 21/12/2018
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 669 | Đã tải: 34