Tên / Số / ký hiệu : Đồng Tháp: 3071/STNMT-CCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v huỷ phôi giấy chứng nhận bị hư, hỏng trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận

Ngày 03/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Nhựt Pháp
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 47 | Đã tải: 6