Tên / Số / ký hiệu : Đồng Tháp: 135/TB-STNMT
Về việc / trích yếu

Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, viết và in Giấy chứng nhận

Ngày 14/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Nhựt Pháp
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 84 | Đã tải: 6