Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo và Thuyết minh TCVN về CSDL địa chính và thống kê, kiểm kê đất đai
Về việc / trích yếu

Dự thảo và Thuyết minh TCVN về CSDL địa chính và thống kê, kiểm kê đất đai

Ngày 17/10/2018
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 105 | Đã tải: 43
Nội dung chi tiết
Dự thảo và Thuyết minh TCVN  về CSDL địa chính và thống kê, kiểm kê đất đai