Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội: 1409/TB-STNMT- VPĐKĐ Đ
Về việc / trích yếu

V/v tạm dừng giao dịch Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 293886 do Sở TNMT ngày 10/5/17 cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình- Cty TNHH một thành viên tại tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày 17/10/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Nghĩa
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 69 | Đã tải: 5